Hygiënisch lassen volgens de HDN methodiek

Kwaliteit binnen de Food

Binnen de voedingsmiddelenindustrie worden zeer hoge eisen gesteld aan voedselveiligheid en hygiëne. Bij veel machines of installaties wordt gelast. Een goede las heeft veel invloed op de hygiëne en voedselveiligheid. Een verkeerde las kan een besmettingsbron zijn voor het te produceren voedingsmiddel. De HDN methodiek voorziet daarom in een procedure en werkwijze waarbij een hygiënische las is gedefinieerd en toetsbaar wordt gemaakt.

Uit controles in de markt blijkt namelijk dat meer dan 30% van de lassen slecht zijn. Zij voldoen niet aan de maatstaven op het gebied van hygiëne en daarnaast vaak ook niet aan de gestelde technische eisen. 

Hiervoor is een nieuwe kwaliteitsnorm ontwikkeld, in samenwerking met HDN/NIL:
 

Lascertificering Hygienic Welder

De HDN/NIL lascertificering bestaat uit een introductie op het gebied van de HDN-systematiek en hygiënisch lassen gevolgd door een theorie- en praktijktoets. De inspectie criteria passen binnen de eisen van de food, feed & pharma industrie. Daarnaast past de las specificatie binne de hygiënische eisen, is het vakmanschap getoetst en geborgd en is de traceerbaarheid van zowel het materiaal als de lasser geregeld. 

Introductie HDN en hygiënisch lassen

De onderwerpen die besproken worden zijn:

  • HDN Methodiek
  • Materiaalkennis RVS
  • Aspecten hygiënisch ontwerp
  • Hygiënische processen
  • P&ID, ISO-metrie
  • TIG lassen
  • Orbitaal lassen
  • Lasmethode (WPS)
  • Laskwaliteit / Lascriteria

 

Het examen

Tijdens het praktijkexamen wordt de deelnemer getoetst op vaardigheid. Een NIL lasexaminator neemt het praktijkexamen af, dat bestaat uit het handmatig TIG- of orbitaal lassen van roestvaststalen buisverbindingen in de lasposities PA, PC of PH. De lascertificering vindt plaats conform specifieke acceptatiecriteria binnen de food/feed/pharma industrie. Het toepassen van de HDN lasregistratie is hierbij een verplicht examen onderdeel. De praktijktoets kan in principe met eigen lasapparatuur, backinggas, pijpstoppers uitgevoerd worden. In overleg vooraf is het eventueel ook mogelijk om apparatuur die beschikbaar is op de examenlocatie te gebruiken.

Neem contact op met Haprotech Lasopleidingen voor meer informatie.