Lascoördinatie

NEN-EN-ISO 14731

De achtergrond van lascoördinatie
Ontwerpen en constructies worden complexer en groter. Daardoor ontstaat een toenemend belang voor een kwaliteitsproces dat achteraf ook herleidbaar is. Omdat opdrachtgevers meer zekerheid willen over de kwaliteit van de gelaste constructies en onderdelen is, naast de kwaliteitsprocedure, ook gekwalificeerd toezicht nodig. Opdrachtgevers zullen dan ook in toenemende mate letten op NEN-EN-ISO 3834 gecertificeerde bedrijven die ook het normdeel lascoördinatie hebben georganiseerd. Dit houdt in dat het toezichthoudend personeel een specifieke opleiding en diploma moet hebben. In de norm (14731 lascoördinatie) is opgenomen dat men bij elke opdracht moet kunnen aantonen dat het bedrijf over het juiste niveau van lastechnische kennis beschikt. Haprotech Concultancy kan u hierbij helpen.

Waarom lascoördinatie?

 • Ontwerpen en constructies worden complexer en groter,
 • Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan gelaste delen,
 • Tussentijdse controle vanhet laswerk en de werkwijze,
 • Opdrachtgevers willen zekerheid over de kwaliteit van advies en inspectie,
 • Via de Europese richtlijnen wordt het een verplichting om bewijsvoering te leveren van de laskwaliteit.

Welke werkzaamheden omvat lascoördinatie op hoofdlijnen? 

 • Adviseren en inspecteren voor het totale lastechnisch werkgebied,
 • Uitwerken van een lasmethode (LMK/WPQR),
 • Opstellen van een lasmethodebeschrijving (LMB/WPS),
 • Opstellen van lasserskwalificaties (LK/WQR),
 • Uitvoeren van lasinspecties.

Hoe pakt Haprotech de taken van lascoördinatie aan?

 • Vaststellen taakomschrijving en verantwoordelijkheden op basis van normbeschrijving,
 • Taakverdeling: wat doet u en wat doen wij,
 • Planmatige uitvoer en samenwerking.

Waarom Haprotech?

 • Wij hebben hebben veel praktische en theoretische laservaring,
 • Wij hebben ervaring met het opzetten van kwaliteitssystemen,
 • Haprotech is lid van de IRO, Metaalunie en het NIL.

 

Wilt u meer informatie over NEN-EN-ISO 14731?

Neemt u dan contact op via 0251 26 29 16 of opleidingen@haprotech.nl.