Lasmethodekwalificatie LMK/PQR

Haprotech helpt u bij het opstellen en behalen van de LMK volgens NEN-EN-ISO 15614

De achtergrond van Lasmethodekwalificatie (LMK)
In de NEN-ISO-EN 15614 norm staan de voorwaarden beschreven waaraan lasmethode beschrijvingen moeten voldoen. Hierin wordt gesteld dat tijdens de procedure van het lassen van de kwalificaties rapportages moeten worden opgemaakt. De lasmethodebeschrijvingen tonen aan dat men de juiste lasprocedures beheerst om gekwalificeerd te mogen lassen. Voorheen was een, door een erkend laboratorium en onder toezicht van een NoBo, ondertekend NDO/DO beproevingsrapport voldoende. Tegenwoordig is de eis dat tijdens de procedure van het lassen van kwalificaties rapportages worden opgemaakt. Deze procedures moeten worden onderbouwd met meetresultaten van geijkte apparatuur, om daarmee de garantie te geven dat ook de juiste lasparameters zijn toegepast. Daarna is deze lasprocedure onbepaald geldig, mits er natuurlijk is voldaan aan alle overige gestelde voorwaarden uit de NEN-EN-ISO 15614.

Waarom een lasmethodebeschijving conform deze norm?

 • Hogere eisen opdrachtgevers aan kwaliteitsborging,
 • Gestelde eisen aan de bewijsvoering over de laskwaliteit volgens Europeese richtlijnen, 
 • Waarborging uitvoering gekwalificeerde beproeving aan de hand van voorgeschreven parameters,
 • Aantonen dat dat de kwaliteit van de lastechniek binnen het bedrijf is gewaarborgd.

Wat houdt het opstellen van de lasmethodebeschrijving (LMK) in? 

 • Opstellen van een pWPS van de LMK, 
 • Lassen conform de procedure,
 • NDO/DO lasproefstuk,
 • Procedure goedkeur,
 • Haprotech heeft de mogelijkheid om deze procedures met een Weld Data Recorder digitaal op te maken.

Waarom Haprotech?

 • Praktische en theoretische laservaring,
 • Ervaring met het opzetten van kwaliteitssystemen,
 • Haprotech is lid van de IRO, Metaalunie en het NIL

 

Wilt u meer informatie over de lasmethodekwalificatie LMK/PQR?

Neemt u dan contact op via 0251 26 29 00 of info@hetlashuis.nl.