International Welding Coördinator Basic Level (IWC-B)

International Welding Coördinator B

De International Welding Coördinator wordt aangetroffen bij bedrijven in verschillende sectoren waarbij materialen als staal, corrosievast staal, aluminium en andere metalen worden gelast. De kwaliteit van het uitgevoerde laswerk vormt bij deze bedrijven een kritische succesfactor waardoor coördinatie van de werkzaamheden en het bewaken van de kwaliteit van essentieel belang zijn. Om deze coördinatie en het toezicht te kunnen uitoefenen moet de coördinator voldoende gekwalificeerd zijn. Voor de lascoördinator zijn de kwalificatie-eisen en de taken en bevoegdheden vastgelegd in NEN-EN-ISO 14731.

Kernwoorden
Kernwoorden binnen de scope van de International Welding Coordinator zijn:

Techniek
Kennis van kwaliteitsborging, actuele kennis van de van toepassing zijnde normen, het lezen van technische tekeningen (symbolen en aanduidingen), lasprocessen (MIG/MAG, BMBE, TIG), lasmethoden, materialen (vakkennis), visuele onderzoeksmethoden en rapportagemethoden.

Communicatie
Op een juiste en correcte wijze kunnen rapporteren.

Duur
De opleiding omvat 8 lesdagen van 13.00-21.00 uur, en wordt afgesloten met een dagdeel examen.

Toelatingseisen
Er worden geen toelatingseisen gesteld, kennis/ervaring van de lastechniek is zeer gewenst.

Diploma
Bij afronding met een examen op ISO 14731 level B neemt u deel aan een theorie- en praktijkexamen. Een lasserkwalificatie wordt uitgewerkt en een lasmethodebeschrijving wordt gecontroleerd.
Duur van het examen is één dagdeel.

Het is niet verplicht om de opleiding op level B af te ronden met een examen. Indien u ervoor kiest om niet deel te nemen aan het examen ontvangt een verklaring van deelname.

Beide examens worden afgenomen onder toezicht van en verantwoording van DNV-GL.

Toelatingseisen voor het examen
Voor deelname aan het examen op level B gelden geen toelatingseisen.
Na een positief behaald resultaat ontvangt u het DNV-GL certificaat International Welding Coördinator level B. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar die door middel van een puntensysteem kan worden verlengd.
Dit certificaat is 3 jaar geldig en kunt u verlengen door uw kennis up to date te houden via een puntensysteem.

Kosten
Neem contact met ons op voor nadere informatie.

Aantal kandidaten
Minimaal 8 kandidaten

Locatie
Al onze opleidingen vinden plaats in ons opleidingsinstituut te Velsen-Noord.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 0251-262916 of via opleiding@haprotech.nl

 

 

Je hebt verschillende opleidingen voor lascoördinator. Bovenstaand IWC-B is de opleiding onder DNV-GL. Zo heb je ook de European Welding Coördination Personnel level Specific of Level Basis (EWCP-S of EWCP-B) onder NIL (Nederlands Instituut voor Lastechniek). Ook opleidingen welke je kunt volgen om aan het werk te kunnen als lascoördinator.