Start kaderopleidingen

Kaderopleiding International Welding Coördinator Basic Level (IWC-B)
De International Welding Coördinator wordt aangetroffen bij bedrijven in verschillende sectoren waarbij materialen als staal, corrosievast staal, aluminium en andere metalen worden gelast. De kwaliteit van het uitgevoerde laswerk vormt bij deze bedrijven een kritische succesfactor waardoor coördinatie van de werkzaamheden en het bewaken van de kwaliteit van essentieel belang zijn. Om deze coördinatie en het toezicht te kunnen uitoefenen moet de coördinator voldoende gekwalificeerd zijn. Voor de lascoördinator zijn de kwalificatie-eisen en de taken en bevoegdheden vastgelegd in NEN-EN-ISO 14731.
 

De opleiding tot International Welding Coördinator start op 15 april. Hij duurt 8 middag/avonden en wordt afgesloten met een examen. De tijden zijn van 13.00 uur t/m 20.30 uur. Voor een maaltijd wordt gezorgd. De data van de cursus zijn dus 15, 22, 29 april, 6, 20, 27 mei, 3, 10 juni en op 17 juni volgt het examen. 


Kaderopleiding Visueel Lasinspecteur Level 2 (VTw-2)
Het visueel inspecteren van laswerk en constructies is van toenemend belang voor de industrie. Met deze opleiding worden kandidaten breed opgeleid volgens ISO-9712 zodat zij onder andere in staat zijn laswerk en constructies visueel te kunnen inspecteren; onmisbaar voor iedere lascoördinator.

De onderstaande onderwerpen worden behandeld:

  • Principe van visuele inspecties,
  • NDO technieken,
  • Inspectie technieken en middelen,
  • Visuele beoordeling van lassen en constructies.
  • Lasdefecten- en meetmiddelen,
  • Lasprocessen en (toevoeg) materialen,
  • Lasmethodekwalificatie,
  • Lasserskwalificatie en beschrijvingen,
  • Normen en rapportage .

De opleiding visueel lasinspecteur betreft een vijfdaagse cursus welke van 9.00 uur t/m 16.00 uur plaats vindt.
Voor VTW-2 geldt dat wij de volgende data hebben vastgezet:
Voorjaar start 20 april, achtereenvolgens les op 4, 18, 25 mei, 1 juni en op 8 juni examen. 

Opfrisdag Visueel Lasinspecteur Level 2 (VTw-2) en International Welding Coördinator (IWC-B)
Op 21 april en 5  oktober en 3 november  2021 staan de opfrisdagen oftewel terugkomdagen VTW-2 en IWC-B gepland. Actuele onderwerpen worden besproken en er weroden praktijkonderzoeken gedaan. Deze is geschikt voor mensen met een VTW-2 (of 1) en een IWC-B certficaat. De ogenattest wordt bij ons op locatie afgenomen en u krijgt een deelname certificaat welke bijgevoegd kan worden naar DNV wanneer men na 5 jaar (VTW-2) of 3 jarig (IWC-B) certificaat moet verlengen. Heeft u zelf een van deze opleidingen gevolgd of een collega, dan kunt u bij ons terecht. Wilt u  meer informatie of advies neem dan contact op via opleiding@haprotech.nl of bel 0251-262916.