Visueel Lasinspecteur Level 2 (VTw-2)

Visuele lasinspectie oftewel het visueel inspecteren van laswerk en constructies is van toenemend belang voor de industrie. 
Met deze opleiding worden kandidaten in korte tijd breed opgeleid volgens ISO-9712 zodat zij onder andere in staat zijn laswerk en constructies met een kritische blik  visueel te kunnen inspecteren; Hiervoor leer je diverse technieken toe te passen, die jou in staat stellen de kwaliteit van de lassen te beoordelen. Je kunt op meerdere manieren een las onderzoeken, zowel destructief als niet destructief.

Lasinspectie valt onder niet destructief onderzoek (NDO) en is de meest gebruikte vorm. Andere NDO onderzoeken zijn o.a. magnetisch, ultrasoon en penetrant onderzoek. Bij destructieve onderzoeken (DO) kun je denken aan breek- en rektesten of hardheidsonderzoeken. Het materiaal is daarna niet meer te gebruiken in zijn oorspronkelijke staat.  

Deze opleiding is eigenlijk onmisbaar voor iedere lascoördinator. 
 
De onderstaande onderwerpen worden behandeld:

  • Principe van visuele inspecties,
  • NDO (niet destructief onderzoek) technieken,
  • Inspectie technieken en middelen,
  • Visuele beoordeling van lassen en constructies.
  • Lasdefecten- en meetmiddelen,
  • Lasprocessen en (toevoeg) materialen,
  • Lasmethodekwalificatie,
  • Lasserskwalificatie en beschrijvingen,
  • Normen en rapportage

Duur
De opleiding duurt 5 dagen + 1 examendag. Een dag start om 9.00 uur en eindigt om ca. 16.00 uur.

Toelatingseisen
Er zijn geen specifieke toelatingseisen, kennis/ervaring van de lastechniek is zeer gewenst.

Diploma
De examens worden afgenomen onder toezicht van en verantwoording van DNV. 

Kosten
Neem contact met ons op voor nadere informatie.

Aantal kandidaten
Minimaal 7-Maximaal 10.

Locatie
Al onze opleidingen vinden plaats in ons opleidingsinstituut te Velsen-Noord. Mocht de groep groot genoeg zijn, dan kunnen wij deze opleiding ook incompany organiseren. 

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 0251-262916 of via opleidingen@haprotech.nl. Indien u zich direct wilt inschrijven, kunt u dit doen door deze formulieren  ingevuld retour te sturen naar opleidingen@haprotech.nl. Wij zullen dan contact met u opnemen.