Agenda opleidingen


Handvaardigheidsopleidingen NIL
U kunt bij ons de NIL-erkende opleidingen MIG, MAG, TIG, BMBE en Autogeen ook overdag volgen. Voor meer informatie dagopleidingen. Van 8.00 uur t/m 16.00 uur kunt u bij ons terecht in ons lasinstituut. Wilt u alle dagen achter elkaar volgen en aansluitend examen doen? Geen probleem. Wilt u bijvoorbeeld gedurende meerdere weken een paar dagen per week de opleiding volgen is dat ook mogelijk. Samen kijken wij naar uw en onze planning wat het beste uitkomt. 

International Welding Coördinator- IWC-B
De International Welding Coördinator wordt aangetroffen bij bedrijven in verschillende sectoren waarbij materialen als staal, corrosievast staal, aluminium en andere metalen worden gelast. De kwaliteit van het uitgevoerde laswerk vormt bij deze bedrijven een kritische succesfactor waardoor coördinatie van de werkzaamheden en het bewaken van de kwaliteit van essentieel belang zijn. Om deze coördinatie en het toezicht te kunnen uitoefenen moet de coördinator voldoende gekwalificeerd zijn. Voor de lascoördinator zijn de kwalificatie-eisen en de taken en bevoegdheden vastgelegd in NEN-EN-ISO 14731.
We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar voor de start op 14 mei a.s.

Visueel Lasinspecteur -VTW-2
Het visueel inspecteren van laswerk en constructies is van toenemend belang voor de industrie. 
Met deze opleiding worden kandidaten breed opgeleid volgens ISO-9712 zodat zij onder andere in staat zijn laswerk en constructies visueel te kunnen inspecteren; onmisbaar voor iedere lascoördinator. 
In mei en oktober starten wij met een nieuwe opleiding

Opfrisdag VTw-2 en IWC-B
Een manier om te voldoen aan de voorwaarden om uw Visuele Lasinspectie (VTw-2) en IWC-B certificaat te mogen verlengen na 5 danwel  3 jaar is het jaarlijks volgen van een opfrisdag. Op 3oktober  a.s. staat een opfrisdag VTw-2 en IWC-B  gepland. Voor de VTW-ers wordt op de dag zelf ook een ogenattest afgenomen. Wel zo gemakkelijk! 


International Welding Technologist-IWT
Strengere eisen in normen zorgen ervoor dat kennis op het gebied van las- en verbindingstechnieken steeds belangrijk zijn geworden. Hierdoor is de vraag naar International Welding Technologists (IWT-ers) of te wel Middelbare lastechnici enorm gestegen. Bedrijven hebben moeite met het vinden van goede vakmensen. 
De opleiding tot International Welding Technologist is bedoeld voor vakmensen die verantwoordelijk zijn voor lastechnische zaken als voorbereiding, lasprocessen en kwaliteit en werken als of willen doorgroeien naar de functie van lascoördinator volgens de EN-ISO 14731 norm. Deze opleiding (IWT) wordt erkend door het International Institute of Welding (IIW) en de European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF).
In september start de nieuwe opleiding.