Lasrobot presentatie bij Haprotech

Op 8 maart a.s. zal Haprotech Lasopleidingen in samenwerking met de Gemeente Velsen een presentatie houden over de voortgang binnen de lastechniek. Binnen het vakgebied wordt continu ontwikkeld naar snellere, betere en economisch meer rendabele processen. Eén ontwikkeling is hierbij onontkoombaar, en dat is het vergroten van de efficiency van het lassen door mechanisering, automatisering en robotisering.  De Gemeente Velsen heeft hiervoor een innovatiefonds MKB in het leven geroepen waar bedrijven vanaf 1 maart a.s. terecht kunnen voor een aanvraag. 

Tijdens de presentatie vertellen deskundigen uit het lasvak over de komst van deze productietechniek. Daarnaast zal er door Raymond Brand een demonstratie worden gegeven met de lasrobot. Haprotech Lasopleidingen is het eerste instituut die de 'Haprobot' zal gaan opnemen in het lesaanbod. Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje van gedachten wisselen met de aanwezigen tijdens de netwerkborrel. 

Klik hier voor het volledige programma en meldt u aan!

haprobot8maart.jpg