Subsidieregeling SLIM

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 met de subsidieregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM) € 48,- miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Lees verder..

De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:
• Individuele mkb-ondernemingen
• Samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast
• De grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Bovengenoemde partijen kunnen vanaf 2 maart subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming.

De regeling biedt ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten. Tot slot kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Meer informatie over SLIM-regeling, aanvraagtijdvakken en de aanvraagcriteria kunt u vinden op https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim